Nuovo aggiornamento
Vignette
Barconi e terrorismo: Alfano rassicura...

Storico Vignette

Lavagna
News > Culture > I Fung

I Fung
di Diana Ceriani 6/9/2013
 
 
I Fung

Poesie e filastrocche sui prodotti settembrini che la nostra terra ci dona.


I fung

Gamb da selar pèt da lüff castagnit e ciudit
Dimal tì chel bun chi a l’è? Dimal tì chel bun chi a lè….

In di bosch culurà cul cavagn sun drè andà dentar
Dü castegn hu truà pö dü fung da mal de ventar
Lassai giò da mia tucai sul sentè và innanz ammò
Ga na vör de pasiensa e de ugiai o de öcc bun

I farè i legurat l’amanita bianca e rossa
Dimal tì chel bun chi a l’è dimal tì chel bun chi a l’è?

Off sun strach gh’è nagot fò dü pass e turni a cà
Dopu che mi l’ù pensà do ‘n’ugiada in d’un cantun
E visin ad un sciuch mi ma par..l’è propri lü
Castagnin bel gros e san par ul risott de duman

Pö’ ga n’é ‘n’altar e n’altar ammò e mò l’è pien ul cavagnö

NUSS

Visin a la me cà a gh’è un bel pra mia cultivà,
Gh’è ul cantun di avicc,
visin al bosch la cà dul ricc
E sentì ul picascell batt in sul legn l’è propri bell
E poe a gh’è un filari da piant e a bürla giò un quei coos

In i nostar nuss chi impurtant
Cunt ul mal tucc negar l’è un culurant
Te duaria pertegà i piant par fai andà in tera propri tant
In assè da fa l’oli,
in assè da mangià inscì,
in asse anca da fa ur pan,
E ur güss par la prucesiun del dì di sant

üga

Se te induinet sa gò chi dentar in dul cavagn da drè la scena
se te induvinet sa gò chi dentar t’an do ‘na sgraza da mangià

Ma te set propri un pu’ laciot
in dul cavagn da drè a la scena
Gh’è dentar l’üga che te catà sü

To chi na sgrazza purtala a cà
fa mia scepà i pincirö
e se te vörat mia ul tegasc
sciuscià dumà chel ca gh’è dentar.

Pigia pigia pigia l’üga,
sent che bun udur de most
Pigia pigia cunt i pe
al’è tant cume balà
Canta su ‘na canzun de la nostra tera
Fem ‘na festa in tra de nünch
e salüdum ul nostar autünn


Diana Ceriani


Seguici anche su:


 
Centro studi L'Insorgente © 2012 - 2014

Insorgente.com è la versione on line de “L’Insorgente”
Registrazione Tribunale di Varese n°846
Editore e proprietario “Centro Studi L’Insorgente” C.F. e P.IVA 95056410126